Wat wij doen

 

De Energie bus op bezoek in Beek LB.

 

Op uitnodiging van stichting  Huurdersbelangenraad Beek komt de Energie bus van de Woonbond op bezoek in Beek LB.

De Energie bus is een initiatief van de Nederlandse Woonbond om energiebesparende maatregelen aan woningen snel en duidelijk in kaart te brengen. De medewerkers van de Energie bus onderzoeken op 1 september een aantal woningen Op den Hoogen Boom no 58 -74 te Groot Genhout.

De stichting  huurdersbelangenraad Beek vindt het belangrijk dat de Energie bus komt, omdat de reden van het bezoek is om inzichtelijk te maken hoe de woningen verbeterd kunnen worden naar de huidige maatstaven . Op basis van een technisch onderzoek en een overzicht van het energieverbruik gaan ze na hoe het staat met de isolatie, ventilatie en de verwarmingsinstallatie van deze woningen is.

Tevens zal er door eveneens aanwezige  GGD een onderzoek worden uitgevoerd, waarbij de luchtkwaliteit getest wordt.

Het doel van dit gezamenlijk onderzoek is, dat er aan het eind van de dag een plan van aanpak gemaakt wordt om deze woningen energiezuiniger en comfortabeler te maken.

Dit plan van aanpak wordt aan het eind van de middag overhandigt aan de directie van Zowonen, die een toelichting op de voorgestelde maatregelen om een reactie wordt gevraagd.

Beek 20-08-2021

oor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Montulet, voorzitter huurdersbelangenraad Beek   Tel no 06-18451426.

 

Op donderdag 17 december 2020, ondertekende  wethouder Diederen gemeente Beek, mej. Janine Godderij directeur, bestuurder Zowonen , en Paul Montulet voorzitter HBR Beek,  gezamenlijk de lokale  prestatie afspraken 2021 voor de gemeente Beek.

Wat doet de stichting huurdersbelangenraad Beek en wat mag en kunt u verwachten van stichting huurdersbelangenraad Beek:

  • We zijn lid van de woonbond.
  • We voeren overleg met woningcorporatie Zo Wonen.
  • We voeren overleg met de gemeente Beek.
  • We werken samen met collega,s binnen de Samenwerkende Huurders Organisatie Van Zo Wonen.
  • We informeren de huurders over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot huurbeleid, service, en onderhoudsbeleid van Zo Wonen door nieuwsbrief en website.
  • We helpen huurders met het invullen van klachten, onderhouds en aanvraagformulieren voor Zo Wonen

Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de huurdersorganisaties, over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog vele andere zaken. Het is niet gemakkelijk om alle huurders bijeen te roepen als verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er de huurdersbelangenraad, zodat u uw stem via deze organisatie kunt laten horen.

Maar de stichting huurdersbelangenraad Beek doet meer:

Mocht u problemen ondervinden met de Woningcorporatie ZO Wonen, dan proberen wij te bemiddelen. Mocht een of andere reparatie te lang uitblijven, of er komt helemaal geen reactie, dan zullen wij u, indien u dat wenst, voorzien van de nodige adviezen, om te proberen tot een goede oplossing te komen. Maar de huurdersbelangenraad Beek is beslist geen klachtenbureau, maar u kunt altijd van ons hulp krijgen, indien nodig. In voorkomende gevallen gaan we in overleg, met de verhuurder, met of zonder u en als er een zwaarwegend conflict is, naar de Huurcommissie. Wij zullen altijd eerst proberen om u de juiste weg te wijzen, als dat voor u niet helemaal duidelijk mocht zijn. Overleg met de gemeente houdt in, dat de huurdersbelangenraad Beek, indien nodig aanwezig is op inspraak- en informatieavonden.

Stichting huurdersbelangenraad Beek brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over zaken die u als huurder, in het woongebied Beek, direct aangaan. Lossen wij dan alle problemen op? Was het maar waar, maar wij kunnen er wel voor zorgen, dat u als huurder gehoord wordt. En dit heeft in vele gevallen geleid, tot een bevredigend resultaat.

De stichting huurdersbelangenraad Beek is een stichting die bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, die opkomt voor de belangen en rechten van de huurders van Woningcorporatie ZO Wonen in het werkgebied gemeente Beek.