Wat wij doen

Afgelopen donderdag 17 december j.l. ondertekende  wethouder Diederen gemeente Beek, mej. Janine Godderij directeur, bestuurder Zowonen , en Paul Montulet voorzitter HBR Beek,  gezamenlijk de lokale  prestatie afspraken 2021 voor de gemeente Beek.

Wat doet de stichting huurdersbelangenraad Beek en wat mag en kunt u verwachten van stichting huurdersbelangenraad Beek:

  • We zijn lid van de woonbond.
  • We voeren overleg met woningcorporatie Zo Wonen.
  • We voeren overleg met de gemeente Beek.
  • We werken samen met collega,s binnen de Samenwerkende Huurders Organisatie Van Zo Wonen.
  • We informeren de huurders over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot huurbeleid, service, en onderhoudsbeleid van Zo Wonen door nieuwsbrief en website.
  • We helpen huurders met het invullen van klachten, onderhouds en aanvraagformulieren voor Zo Wonen

Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de huurdersorganisaties, over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog vele andere zaken. Het is niet gemakkelijk om alle huurders bijeen te roepen als verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er de huurdersbelangenraad, zodat u uw stem via deze organisatie kunt laten horen.

Maar de stichting huurdersbelangenraad Beek doet meer:

Mocht u problemen ondervinden met de Woningcorporatie ZO Wonen, dan proberen wij te bemiddelen. Mocht een of andere reparatie te lang uitblijven, of er komt helemaal geen reactie, dan zullen wij u, indien u dat wenst, voorzien van de nodige adviezen, om te proberen tot een goede oplossing te komen. Maar de huurdersbelangenraad Beek is beslist geen klachtenbureau, maar u kunt altijd van ons hulp krijgen, indien nodig. In voorkomende gevallen gaan we in overleg, met de verhuurder, met of zonder u en als er een zwaarwegend conflict is, naar de Huurcommissie. Wij zullen altijd eerst proberen om u de juiste weg te wijzen, als dat voor u niet helemaal duidelijk mocht zijn. Overleg met de gemeente houdt in, dat de huurdersbelangenraad Beek, indien nodig aanwezig is op inspraak- en informatieavonden.

Stichting huurdersbelangenraad Beek brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over zaken die u als huurder, in het woongebied Beek, direct aangaan. Lossen wij dan alle problemen op? Was het maar waar, maar wij kunnen er wel voor zorgen, dat u als huurder gehoord wordt. En dit heeft in vele gevallen geleid, tot een bevredigend resultaat.

De stichting huurdersbelangenraad Beek is een stichting die bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, die opkomt voor de belangen en rechten van de huurders van Woningcorporatie ZO Wonen in het werkgebied gemeente Beek.