Agenda

Bestuursagenda

September

14 Gesprek Janine Godderij & Mariska Verhoeven Kantoor HBR
14 Overlegtafel Kantoor ZOwonen
14 Werkgroep Wonen Genhout Gasterie Genhout
18 Teambuilding bestuur HBR
20 Begrotings Overleg ZOwonen Kantoor ZOwonen
27 Bestuursvergadering Kantoor HBR

Oktober

4 Evaluatie Verkoopbeleid Kantoor ZOwonen
6 Maatschappelijke Visitatie Overleg Kantoor ZOwonen