Bestuur

Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en onderhoudt contacten met diverse gesprekspartners waaronder de gemeente Beek en Wooncorporatie ZOwonen.

 Voorzitter: Dhr Paul Montulet
Secretaris: Dhr Paul Montulet
Penningmeester: Mej.Wendy Montulet
2e Penningmeester Mej. Jose Muysers
2e Secretaris Dhr Wim Essers
Bestuurslid: Dhr Jef Knubben
Plv.voorzitter. Dhr Peter Kroll
Bestuurslid: