Bestuur

Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en onderhoudt contacten met diverse gesprekspartners waaronder de gemeente Beek en Wooncorporatie ZOwonen.