Bestuur

Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en onderhoudt contacten met diverse gesprekspartners waaronder de gemeente Beek en Wooncorporatie ZOwonen.

 Voorzitter: Dhr. Paul Montulet
Secretaris: Dhr. Paul Montulet
Penningmeester: Mej. Wendy Montulet
2e Penningmeester Mej. Jose Muysers
2e Secretaris Dhr. Wim Essers
Plv voorzitter Dhr. Peter Kroll