Rechten

Rechten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben tegenover hun verhuurder een aantal rechten. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet Overleg Huurders Verhuurders (WOHV).

Wat is een bewonerscommissie of huurdersorganisatie?

Een huurdersorganisatie is een vereniging of stichting die de belangen van huurders behartigt; die de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling; die eenmaal per jaar een bijeenkomst voor de huurders organiseert, waarin zij verantwoording aflegt over haar activiteiten en haar plannen; waarvan de huurders die zij vertegenwoordigt, lid kunnen worden